logo ewenta
jubileusz Sefako Sędziszów

hala 12x20m (240m2), krzesła bankietowe, bufet, dwa namioty 6x12m. W obchodach uczestniczyli Janusz Piechociński (wicepremier i minister gospodarki), Adam Jarubas (marszałek woj. świętokrzyskiego)